Pravidla a instrukce

Pravidlo 1

Betinance je platforma umožňující vytváření sdílených (P2P) sázek na kurz Bitcoinu. Konkrétně na kurz BTC/USDT staženého z Binance.com. Bitcoin je hlavní transakční a zúčtovací jednotkou na této platformě.

Pravidlo 2

Každé 3 minuty se objeví tzv. “původní cena”, která je vidět po celou dobu tříminutového odpočtu. Dále se každou sekundu ukazuje cena aktuální, na základě které můžete pozorovat, zda má kurz tendenci růst nebo klesat.

Pravidlo 3

Vaším cílem je během těchto 3 minut (tj. během jednoho aktivního kola) odhadnout, zda za dalších 9 minut, od ukončení odpočtu, bude cena finální vyšší nebo nižší, než byla cena původní v daném kole.

Pravidlo 4

Můžete tedy sázet nahoru nebo dolu. Po ukončení aktivního kola se toto kolo dostává do čekací fáze a zároveň se otevírá nové aktivní kolo opět s novou původní cenou. Na toto kolo můžete sázet zcela nezávisle.

Pravidlo 5

Po uplynutí 9 minut (tj. tří dalších aktivních kol), od ukončení aktivního kola je vyhlášen výsledek sázek na základě toho, zda je finální cena vyšší nebo nižší, než byla cena původní.

Pravidlo 6

V momentě vyhlášení je stažena aktuální cena BTC/USDT z Binance.com a tato cena je pro toto kolo zmražena jako cena finální, a tím je kolo ukončeno.

Pravidlo 7

Pokud jste vsadili na správnou stranu (tj. například nahoru, přičemž finální cena byla vyšší než původní), máte nárok na své sázky zpět plus sázky těch, kteří sázeli proti vám, mínus poplatek. Vaše čistá výhra tak vždy pochází od hráčů, kteří vsadili na druhou stranu než vy.

Pravidlo 8

Pokud jste nesázeli na danou stranu sami, potom se vase výhry dělí v poměru toho, kolik jste vsadili vy a kolik ostatní úspěšní uživatelé. Čím vyšší je vase sázka, tím vyšší je váš podíl na sázkách protistrany.

Pravidlo 9

Můžete sázet i nahoru a dolů v jednom kole, tj. na obě strany naráz, je třeba však počítat s 6% poplatek systému.

Pravidlo 10

NENÍ MOŽNÉ VRÁTIT JAKOUKOLIV PROVEDENOU SÁZKU. Jen tak je možné zajistit rovné podmínky pro všechny uživatele.

Pravidlo 11

Po ukončení 3 minutového odpočtu aktivního kola již nemůžete sázet. Kolo přechází do odpočtu k vyhlášení na následujících 9 minut, kdy pouze čekáte na finální cenu, tj. výsledek

Pravidlo 12

Takové jsou transakční limity:

Minimální sázka je 0.0001 BTC

Maximální výše sázek v jednom kole je 60 BTC.

Každá sázka musí být dělitelná minimální sázkou.

Minimální vklad je: 0,0001 BTC

Minimální výběr je 0,001 BTC (uživatelé bez vkladu nebudou mít schválen výběr)

Maximální vklad je 100,00 BTC

Maximální automatický výběr je 2,00 BTC. Při vyšších výběrech kontaktujte podporu BTC

Pravidlo 13

Veškeré statistiky zobrazující historii všech kol a dokonce i vašich sázek jsou vidět v seznamu odehraných kol dole na hlavní stránce. Více informací je v backoffice

Pravidlo 14

Na platformě jsou pro vás, kromě již zmíněných, důležité zejména tyto informace

a) Číslo kola – je unikátní číslo umožňující oddělení kol.

b) Celkové sázky – celková suma sázek v daném kole (pod seznamem aktuálních sázek)

c) Vaše sázky – celková suma vámi vsazených sázek v aktivním kole.

d) Můžete vidět v reálném čase sázky všech uživatelů. Po skončení aktivního kola můžete tyto sázky vidět také v tabulce s historií kol dole na hlavní stránce

Pravidlo 15

Časové odpočty a statusy kol jsou následující:

a) Odpočet aktivního kola: například 1:15 minuty, které zbývají do ukončení možnosti dalších sázek. Do skončení tohoto odpočtu trvá aktivní kolo a lze sázet.

b) Odpočet do vyhlášení: například 3:23 minut, které zbývají do porovnání původní a finální ceny a vyhlášení výherců. V průběhu tohoto odpočtu sázet nelze.

c) Status: hotovo – je status kola po jeho vyhlášení. Kolo je tehdy minulostí a slouží pouze jako statistika, kterou si můžete prohlédnout detailně kliknutím na ikonu lupy.

d) Status: Stornováno – je v případě, že nedošlo k vyhlášení výherců kola, ale došlo ke stornování kola (viz bod 18.)

Pravidlo 16

Po vyhlášení kola se výhry uvolňují mezi uživatele obratem a plně automaticky. Nemusíte tak nic dělat a na nic čekat.

Pravidlo 17

Systémový poplatek je odečítán vždy z výher a jeho výše je fixně stanovena na 6 %.

Pravidlo 18

Ke stornování kola dochází pokud

a) v aktivním kole nebyly žádné sázky

b) veškeré sázky byly nasměrovány všemi uživateli na stejnou stranu

c) se cena finální rovná ceně původní/p>

Pravidlo 19

V případě stornování kola jsou veškeré sázky bez zbytečné prodlevy vráceny zpět uživatelům bez účtování jakéhokoliv poplatku.

deposit_modal_header